Pozvánka na V. zasedání ZMČ

01 zmcprogram0515.pdf
02 Z 84 Rezignace na mandát člena ZMČ a složení slibu nového člena ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
03 Z 80 Kontrola ukolu.pdf
04 Z 74 Zpráva o činnosti FV ZMČ.pdf
05 Z 83 Zpráva o činnosti KV ZMČ.pdf
06 Z 81 Zpráva o činnosti VpNM ZMČ.pdf
07 Z 82 Návrh Jednacího řádu Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice.pdf
08 Z 77 Návrh zásad pro vydávání zpravodaje Kohoutovický kurýr.pdf
09 Z 85 Volba člena RMC Brno-Kohoutovice.pdf
10 Z 76 Rezignace člena Výboru pro národnostní menšiny ZMČ a volba nového člena Výboru pro národností menšiny ZMČ.pdf
10a Z 76 Přílohy.pdf
11 Z 70 Návrh rozpočtového opatření č 21 2015.pdf
12 Z 71 Návrh rozpočtového výhledu na období 2017 – 2021.pdf
13 Z 72 Úúčetní odpis pohledávek.pdf
14 Z 75 Návrh výše odměny členům výborů ZMČ Brno-Kohoutovice, kteří nejsou členy ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
15 Z 78 Návrh Zásad odměňování osob, které nejsou členy ZMČ za výkon funkcí členů výborů ZMČ a za výkon funkcí v komisích RMČ .pdf
16 Z 69 Návrh na uzavření smluv o postoupení pohledávky.pdf
17 Z 86 Aktualizace vyhlášky SMB č. 22-2010, o místních poplatcích.pdf
18 Z 86 Přílohy.pdf
19 Z 79 Dotazy, podněty a připomínky členů ZMČ Brno-Kohoutovice.pdf
20 Z 73 – Informace – Plnění rozpočtu HČ a finančního plánu VHČ MČ B-K od 01 01 2015 do 30 06 2015.pdf

 

 

(Zdroj:http://kohoutovice.cz/file/6237)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub