Římskokatolická farnost Brno-Žebětín, Kaple Svaté rodiny v Brně-Kohoutovicích

Ohlášky 16. srpna 2015 20. neděle v mezidobí


 

Mše svaté v kapli Svaté rodiny v následujícím týdnu:

Neděle   23. srpna      7:30  za Stanislava Pernicu              

Svátky v tomto týdnu:
Čtvrtek       20. srpna    památka sv. Bernarda, opata a učitele církve

Pátek          21. srpna    památka sv. Pia X., papeže

Sobota        22. srpna    památka Panny Marie Královny
V neděli 23. srpna jste zváni na hody do Žebětína. Ve farním kostele bude sloužena slavná mše svatá v 9:00, celebruje P. Jiří Cajzl, v 15:30 požehná chase jáhen Ivan Synek.

Diecézní pouť rodin ve Žďáru nad Sázavou se koná v sobotu 29. srpna.
Od 9 do 16h je připraven bohatý program pro celou rodinu.

Všichni jste srdečně zváni na farní víkend 12. a 13. září. Bližší informace jsou na venkovní vývěsce a na webu.

Pokud se chcete účastnit hlavní bohoslužby Národního eucharistického kongresu 17. 10. 2015 v 10:30 na Náměstí Svobody v Brně, zapište se do archu
v poličce pod kůrem. Kdo byste chtěli sloužit při této mši jako akolyté nebo ministranti, napište ke svému jménu poznámku (akolyta, ministrant).

Kontakty na kněze, kteří zastoupí otce Jiřího při zaopatřování a pohřbech, jsou na venkovní nástěnce a na webu.

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)