Zamer obce pronajmout cast pozemku p.c. 997/226 v k.ú. Kohoutovice

zamer-obce-pronajem-pozemku-radova-umc-brno-kohoutovice

Statutarni mesto Brno, se sidlem Dominikanske nam. 1, 601 67 Brno, zastoupene MC BrnoKohoutovice, se sidlem Basneho 36, 623 00 Brno, zvefejnuje podle § 39 odst. 1 zakona c. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve zneni pozdejsich pfedpisu, z a m e r pronajmout cast pozemku p.c. 997/226 v k.u Kohoutovice.

Vyse uvedeny pozemek p.c. 997/226, k.u. Kohoutovice, je zapsan na LV 10001, u Katastralniho ufadu pro Jihomoravsky kraj, katastralni pracoviste Brno-mesto. Zajemci o pronajem ve sve nabidce uvedou i vysi najemneho odpovidajici obecnemu najmu v danem case a miste

Zajemci o pronajem se mohou k tomuto zameru vyjadfit a podat sve nabidky, ktere museji byt doruceny UMCMB Brno-Kohoutovice do 04.08.2015 do 14,00 hod.

Tento zamer byl schvalen RMC Brno-Kohoutovice na jeji 18. schuzi dne 15. 7. 2015, usnesenim 313/18-15 pism. c). VBrne dne 20.7.2015

 

(zdroj:http://sgi.nahlizenidokn.cuzk.cz/marushka/default.aspx?themeid=3&&MarQueryId=2EDA9E08&MarQParam0=35326507010&MarQParamCount=1&MarWindowName=Marushka, http://kohoutovice.cz/urad-mc/uredni-deska)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub