Ve čtvrtek 25. června si Kohoutovice připomněly výročí šesti set let od upálení mistra Jana Husa, na papežském koncilu v Kostnici. Připraven byl bohatý program, který zahájil starosta městské části Brno-Kohoutovice. Přítomné pozdravil a přednesl připravenou řeč. Následoval výklad ze života a díla  mistra Jana Husa, v podání Mgr. Petra Mečkovského, faráře Církve československé husitské. Ten mimo jiné zmínil, že v dnešní době již rozpory mezi katolíky a husity nejsou zdaleka na takové úrovni, jak tomu bylo v době mistra Jana Husa. Katolická církev se za upálení tohoto velikána omluvila a pamětníci dobře vědí, že například kohoutovická kaplička dlouhou dobu sloužila oběma těmto církvím. Po této přednášce přítomným zapěl smíšený pěvecký sbor. A to jak písně duchovní (kdož sú boží bojovníci a další), ale i písně lidové. Posledním bodem programu bylo pohoštění a neformální debata.

Akce to byla velmi pěkná a příjemná, velmi napomohlo pěkné počasí a dobře zvolené místo konání, které by si zasloužilo další akce podobného typu. Je důležité si takové velikány dějin připomínat a proto mne trošku mrzelo, že na akci nebylo mnoho lidí.

JAN HUS

Mistr Jan Hus (kolem r. 1370 Husinec – 6. července 1415 Kostnice) byl římskokatolický kněz, český středověký náboženský myslitel, vysokoškolský pedagog, reformátor a kazatel. Hus byl, po Johnu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následníky – reformátory Luthera, Kalvínaa Zwingliho.

Od roku 1398 vyučoval na pražské univerzitě a v letech 1409–1410 byl jejím rektorem. Ve svých náboženských pracích kritizoval mravní úpadek, v němž se ocitla katolická církev. Katolická církev ho označila za kacíře, jeho učení za herezi a exkomunikovala jej (1411). Římský král Zikmund Lucemburský mu zaručil bezpečný příchod na kostnický koncil, kde byl odsouzen jako kacíř, a následně byl vydán světské moci k upálení na hranici, když odmítl odvolat své učení. V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve. Některé Husovy názory (například ten, že kněz ve hříchu neplatně udílí svátosti) jsou dodnes katolickou církví vnímány jako teologicky vadné.

Datum jeho upálení se stalo českým státním svátkem. K jeho odkazu se hlásili husité a později i další církve a společnosti vzešlé zčeské i protestantské reformace. Jako svého svatého mučedníka jej (spolu se sv. mučedníkem Jeronýmem Pražským) už uctívá pravoslavná církev (dle vyhlášení metropolity Kryštofa, arcibiskupa pražského).

(zdroj:https://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Hus, osobní účast na akci)