Dnes byl krásný slunečný den, který je možné trávit mnoha způsoby. Někdo byl po nákupech, jiný na výletě či po návštěvách. Našly se však dvě desítky těch, kteří byli ochotní věnovat dnešní krásný den Kohoutovicím. V rámci akce „Ukliďme Česko“, proběhla v Brně-Kohoutovicích akce „Ukliďme Kohoutovice“. Ženy, muži i děti se setkali na prostranství, před horním Albertem a vydali se společně do oblasti známé, jako „stavební dvůr“. Zde se chopili rukavic, pytlů, koleček i lopat a začali s úklidem. Velký kontejner zaplnili během dvou a půl hodiny práce a uklidili skutečně velký kus této lokality. Odměnou jim byl dobrý pocit, že udělali něco pro své milované okolí a malé občerstvení, ve formě prvního, jarního špekáčku.

Dovolte, abych tímto poděkoval všem, kteří Kohoutovicím věnovali svůj čas a práci. (někteří vážili cestu z Bratislavy, aby se akce zúčastnili) Současně bych rád poděkoval za příjemnou atmosféru, kterou se díky všem zúčastněným podařilo vytvořit u závěrečného ohně, včetně zpěvu za zvuku kytary.

Velké díky všem, kteří jste dnes pomohli udělat „Kohoutovice takové, jaké je chceme“. 😉

 

PS: Těšíme se příště i na Vás, kteří jste letos nemohli přijít 🙂