Dnes proběhla veřejná beseda, která si za cíl kladla nadefinovat možné požadavky kohoutovických občanů na Společensko-kulturní centrum a popsat jeho možná rizika i přínosy městské části a jejím občanům.

Moderování besedy se ujal zkušený tým z celosvětově známé organizace Nadace partnerství (nadacepartnerstvi.cz), konkrétně její tým pro „Veřejné prostory“, ve složení Ing. Marie Římanová, MSc, Mgr.Martin Nawarth a Ing. arch. Robert Sedlák.

Jejich koncept besedy byl následující: Rozdělit účastníky na menší skupinky, aby nejprve v menších kolektivech vydiskutovali odpovědi na daná témata. Následně měly skupinky výsledek disputací načrtnout na velký papír v čele místnosti.

Tato metoda, kdy se boří hranice „hlediště“ a „jeviště“, nebyla nakonec realizována, neboť určitá část přítomných toužila využít prostor pro veřejnou diskuzi klasického typu.

To, že nedošlo na práci v menších kolektivech zdaleka neznamenalo, že by se velké archy papíru nezaplnily názory občanů, co jim v Kohoutovicích chybí, co by mělo S-C obsahovat, jaké má „PRO“ a jaká „PROTI“.

Závěrem ze setkání tedy bylo několik plných tabulí, které zde uvádím přepsány do tabulek. Ke každé „Potřebě Kohoutovic“ a ke každé „Náplni SC“ mohli přítomní přidat nálepku, aby zdůraznili, že je to pro ně důležité a že s tím souhlasí.

Náplň centra
(body)
Prostor pro setkávání 19
Sídlo radnice 13
Kvalitní architektura 11
ZÚŠ 7
Zájmové kroužky 2
Opravna (oděv/elektro) 1
Parkovací kapacity 1
Pošta 1
Kadeřnictví 0

 

Potřeby Kohoutovic
(body)
Velký sál pro setkání s občany 20
Kriyté sportovní centrum (hala) 7
Náměstí 6
Zachování podílu zeleně 5
Park 5
Sportovní hala i jako společenské centrum 5
Propagace kulturních akcí 4
Vize Kohoutovic 4
Pracovní příležitosti 3
Sociální bydlení 2
Střední škola – vč. auly 2
Benzínová pumpa 1
Doktoři (poliklinika) 1
Lepší zpravodaj Kurýr 1
Muzeum a síň tradic 1
Schopnost si naslouchat 1
Silnější radnice s vizí 1
Spojení radnice a správy bytů 1
Stavební dvůr – náměstí – centrum vzdělávání 1
Více komunitního plánování 1
Zpřístupnění stávajících sálů 1
Privatizace 0
Veřejné ohniště, piknik 0
Mateřské školy 0
Obchodní dům 0

 

 

Chtěl bych za sebe, ale i za „Kohoutovičáky“ poděkovat lidem z Nadace partnerství, neboť díky jejich dobré moderátorské práci se podařilo vytvořit „hmatatelný“ výstup z uskutečněné besedy. Současně doufám, že spolupráce s touto organizací besedou nekončí, ale bude pro Kohoutovice přínosem i nadále a pomůže nám dělat radnici transparentnější.

Jakub Hruška

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub

Latest posts by Hruška Jakub (see all)