ateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem zpravidla od 3 do 6 let.

Kapacita MŠ: 84 dětí (3 třídy věkově smíšené po 28 dětech)

Provoz MŠ: 6,30 – 16,30 hodin

Mateřská škola byla poprvé otevřena v roce 1978. Je to jednopatrová, trojtřídní budova, umístěna v klidné části sídliště Brno – Kohoutovice. Prostorná přírodní zahrada a bezprostřední blízkost lesa nás přirozeně vede k užšímu kontaktu s přírodou po celý rok významně tak ovlivňuje činnost školy. Ve školní kuchyni se vaří denně čerstvá domácí strava podle zásad racionální výživy pro děti, zaměstnance a pro cizí strávníky z obce. Zdravou výživou a vytvářením vhodných stravovacích návyků se škola zabývá systematicky a promyšleně již řadu let.

Mateřská škola považuje výchovu a vzdělávání předškolních dětí za celostně působící proces, snaží se poskytnout dětem bezpečné zázemí, podmínky a prostředí pro rozvoj osobnosti každého jednotlivého dítěte, jeho začlenění do skupiny a rozvíjení jeho sociálních dovedností a prosociálních postojů. Velkou pozornost škola věnuje prevenci sociálně patologických jevů. Klade důraz na uspokojování základních vývojových sociálních potřeb, jejichž nedosycení je příčinou nežádoucího chování v pozdějším věku. Předpokladem je úzká součinnost s rodinou, osvěta, spolupráce s psychologem a poradenství.

Název organizace: Mateřská škola Adélka, Brno, U Velké ceny 8, příspěvková organizace
Adresa: U Velké ceny 8, 623 00 Brno
IČO: 70872881
Zřizovatel: Statutární město Brno, městská část Brno-Kohoutovice, Bašného 36, 623 00 Brno
Telefon MŠ i ŠJ: 547 382 755, 724 779 998
E-mail MŠ: ms.adelka@seznam.cz
E-mail ŠJ: kubenovaz@seznam.cz
Ředitelka školy: Renata Šimečková
Vedoucí ŠJ: Zdenka Kuběnová
Bankovní spojení: KB 119234621/0100
Bankovní spojení Klub rodičů: 43-561870217/0100

Kontakt na výbor Klubu rodičů na informačních nástěnkách v šatnách dětí

Zdroj a více informací zde: www.ms-adelka.cz

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub