Pracoviště Legato je centrem pro volný čas dětí, mládeže i dospělých. Svoji činnost zahájilo v roce 1999 v Brně – Kohoutovicích.

Pracoviště Legato spadá pod Lužánky – středisko volného času, Brno

Nabízí řadu zájmových činností ve volném čase. Dětem, mladým lidem a dospělým poskytuje možnost seberealizace v nejrůznějších oborech. Kromě pravidelné zájmové činnosti probíhají na pracovišti Legato také programy pro školy, prázdninové aktivity, různé soutěže a příležitostné akce pro širokou veřejnost.

Nabízí také kulturní akce pro mládež a dospělé – divadelní představení, přehlídky a festivaly, koncerty mladých hudebních kapel, filmový festival, pouliční divadlo atd., funguje u nás otevřený klub pro mládež.

PRACOVIŠTĚ LEGATO (Stamicova 7, 623 00 Brno)