Provozní doba :

Po  14:00 – 18:00

Út- Pá   9:00 –  13:00 a 14:00 – 18:00

So          8:00 – 12:00

Sběrné místo odpadů  (dále jen SMO) najdete v Kohoutovicích při ulici Žebětínská na parkovišti vedle restaurace Montana. Provozovatelem tohoto SMO je firma SAKO Brno a.s., telefon na obsluhu (pan Lukšík) 728 864 560. Je zde možné odevzdat objemný odpad (např. koberce, textil, nábytek, zeleň ze zahrad, dřevo, atd.), nebezpečný odpad(např. barvy, baterie všech druhů včetně olověných akumulátorů, čistící prostředky, veškeré chemikálie, kosmetiku, lepidla, nádobky od sprejů, motorové oleje, pesticidy, rozpouštědla  atd.), kompletní elektrozařízení do zpětného odběru (lednice, mrazáky, sporáky, televizory, videa, monitory, počítače, vysavače, zářivky a výbojky a ostatní elektrospotřebiče) i složky tříděného odpadu (papír, sklo, PETlahve, nepotřebný textil, hliníkové a tetrapakové obaly). Odložení  výše uvedených druhů odpadu je pro občany bezplatné. Nelze zde odevzdat pneumatiky a stavební suť. Tyto druhy odpadu odebere  za poplatek např. SSO Oblá v Novém Lískovci a SSO Pod Kopcem v Žebětíně (viz ceník).

Každý návštěvník střediska se řídí pokyny pracovníka ve věci eliminace objemu odpadu, roztřídění, uložení do kontejnerů a sběrných nádob a úhrady za odběr odpadu. Veškeré odpady budou osobami předávány v rámci možností objemově upravené (pořezané větve, nábytek rozložený na jednotlivé díly, objemné izolace napěchované do pytlů apod.) Pokud nebude v SSO volná kapacita kontejnerů k uložení odpadů, může obsluha odmítnout odpady převzít a odkáže osoby na jiné středisko.

V současné době až do odvolání zde není přijímán odpad od právnických osob a drobných podnikatelů (živnostníků) a také odpad z bytových jader od občanů. Tento odpad lze za poplatek odevzdat na sběrném dvoře ASTV, s.r.o., Líšeňská 35, Brno. 

Vaše věcné připomínky k provozu SMO můžete volat Mgr.Brázdilovi na SAKO Brno,a.s. tel.548138109 ; Mgr.Singrové na OŽP Magistrátu města Brna na tel. 542174574 nebo Ing.Vajíkové na OSM ÚMČ tel. 547130571.

Ceník za odložení odpadů   ve sběrných střediscích odpadů města Brna platný od 1.4.2013:

Odpady podléhající zpoplatnění budou předávány v takovém stavu, aby bylo možné jejich zvážení (dle druhu a charakteru odpadu uložení v pytlích, nádobách apod.) a osoba předávající odpady poskytne obsluze součinnost při vážení odpadů.Uložení odpadu do sběrných nádob provede obsluha nebo osoba až po dohodě na ceně za odběr odpadu s obsluhou. Obsluhou střediska musí být vydán účetní doklad opatřený razítkem s názvem statutárního města Brna, který bude obsahovat jméno a adresu fyzické osoby, katalogové číslo odpadu, druh odpadu, množství a celkovou cenu.

Ceny uvedeny včetně platné DPH

kód odpadu název cena včetně DPH
16 01 03 pneumatiky bez disku z osobního vozu 30 Kč/ks
16 01 03 pneumatiky s diskem z osobního vozu 55 Kč/ks
17 01 07 směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek
a keramických výrobků
1,20 Kč/kg

(zdroj:http://www.kohoutovice.cz/o-kohoutovicich/ekodvur-sber-odpadu)

Hruška Jakub

Hruška Jakub

Máte podnět, nápad, nebo jen chcete nějaké informace?
Vyplňte formulář a já se Vám ihned ozvu.

www.mojekohoutovice.cz/zapojte-se
Hruška Jakub